Architektura 489 Architektura 489 Architektura 489 Architektura 489 Architektura 489 Architektura 489 Architektura 489

Architektura 489

A489 is a collective exploring qualities of czech brutalist and socialist architecture in years 1948–89. We try to save threatened buildings, collect information and popularize this architecture style. I designed A489’s identity and made printed brochure guide and web app mapping interesting buildings.

A498 je kolektiv dokumentující kvality české brutalistní architektury let 1948–89. Snaží se chránit ohrožené budovy, sbírat informace a popularizovat toto téma. Vytvořil jsem vizuální styl, tištěné průvodce, webovou mapu staveb a nespočet dalších aplikací.